kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Drieborg

Drieborg (Gronings: Drijbörg) is een langgerekt dorp ten noorden van Nieuw-Beerta in de gemeente Oldambt. Het dorp telt 480 inwoners. Na de Tweede Wereldoorlog was er steeds minder behoefte aan arbeidskrachten in de landbouw. Dat leidde tot vertrek uit de regio. In Drieborg leidde dit tot de sloop van een groot aantal huizen.


Grotere kaart weergeven

Drieborg ontstond na de aanleg van de Kroonpolder in 1696 op de voormalige zeedijk of Oudedijk. Voor die tijd lag er al een kleine nederzetting met enkele boerderijen op verhoogde erven langs deze dijk, die Stocksterhorn werd genoemd. Een van deze boerderijen heette volgens een oude kaart Het Zuijder Huijs. In de middeleeuwen lag in deze omgeving het dorp Wynedaham.

Drieborg maakte aanvankelijk deel uit van het dorp Oudedijk. De naam Drieborg wordt voor zover bekend voor het eerst vermeld in 1818; hij verschijnt pas rond 1850 op topografische kaarten en in registers van de burgerlijke stand. Met het woord drijbörg wordt doorgaans een huis met drie woningen bedoeld. Ook wordt wel verwezen naar drie dijken die hier samen kwamen.

Ten noorden van het dorp liggen de Stadspolder en de Kroonpolder. Beide polders liggen ruim een meter hoger dan het oudere land ten zuiden van het dorp, dat minder hoog is opgeslibd en waarvan de venige ondergrond is ingeklonken.

Drieborg was altijd een landarbeidersdorp. De arbeiders werkten op de grote boerderijen in de omgeving. Het Oldambt groeide in de achttiende en negentiende eeuw doordat er weer land op de zee werd teruggewonnen. Het werd de graanschuur van Nederland, waarbij de arbeidsverhoudingen in de loop van de tijd steeds slechter werden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.