kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Driebond

De Driebond is een gebied bij de stad Groningen, gelegen tussen de stad (Euvelgunne) en Middelbert. Het van oorsprong landelijke gebied is in de tweede helft van de 20e eeuw ingericht als industrieterrein.


Grotere kaart weergeven

De straatnamen hebben, afgezien van de al bestaande Driebondsweg, allemaal relaties tot het Hanze-verleden van de stad. Zo zijn veel havensteden rond de Oostzee vernoemd (zoals de Odenseweg of de Koldingweg).

Het gebied is genoemd is naar het voormalige waterschap de Driebond, dat ingesloten lag tussen de Beneluxweg (bestaande uit de A7 en de N46), het Winschoterdiep en het Eemskanaal. De brug in de N46 over het Eemskanaal is de Driebondsbrug.
De Driebond is een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen. De naam is een verwijzing naar het verbond van de drie waterschappen Noorder Middelbertsterpolder, Zuid-Middelbert en de Euvelgunnermolenpolder. Het schap lag ten oosten van Groningen. De noordgrens lag bij het Eemskanaal, de oostgrens bij de Borgsloot, de zuidgrens bij de Olingerweg en de westgrens bij de loop van de Oude Hunze (tegenwoordig de straat met de naam Skagerak). Het schap bestond uit drie bemalingen die overeenkwamen met de oude waterschappen.

Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 2000 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.