kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dörp en Stad

Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Groninger maandblad, ontwikkeld voor en door de Algemene Vereniging 'Grunnen'.


Dörp en Stad, tijdschrift voor de Groninger cultuur. Vanaf 1964: 'Grunneger moandblad veur toal, geschiedenis en volkskunde. In 1940 ontstaan als officiële mededelingenrubriek van de “Vereeniging Groningen”, aanvankelijk verspreid als losbladige inleg bij het “Maandblad Groningen”. In 1949 werd het zelfstandig. Tot 1962 voerde K. ter Laan de inhoudelijke redactie. In het laatste nummer (1971) werd aangekondigd dat het verenigingsnieuws van't Grunneger genootschap (Aalgemaine verainen Grunnen / Vereeniging Groningen / Grönneger sproak) als inlegvel zou verschijnen bij het nieuwe tijdschrift MOI, dat er echter nooit gekomen is. Vanaf 1974 werd dit verenigingsnieuws verspreid via een blad dat vanaf 1976 “Verspraaid verbonden” heette. Vanaf 1983 kreeg dit een plaats in Toal en Taiken.Kornelis ter Laan was voorzitter van de Algemene Vereniging 'Grunnen' van 1930 tot 1961. Deze vereniging werd in 1918 opgericht met als doelstelling het in stand houden, bevorderen en verspreiden van het Groninger dialect en de zeden, gewoonten, folklore en geschiedenis van de provincie Groningen. In 1949 werd het eerste nummer van het maandblad Dörp en Stad, het orgaan van de Algemene Vereniging 'Grunnen', uitgegeven. Ter Laan was hiervan redacteur sinds 1949. Dit blad is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgeheven.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.