kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 11-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dollardkanaal

Een buitendijks kanaal waarvoor plannen ontstonden in de jaren zestig. In de jaren 1970 werd voor 30 miljoen gulden op de Punt nog een sluizencomplex aangelegd dat water zou ontvangen van het aan te leggen buitendijkse Dollardkanaal. Dit kanaal is uiteindelijk vanwege milieubezwaren nooit aangelegd en de sluis werd weer afgebroken.

Aan de noordwestkant van de Dollard, ligt een kaal schiereilandje, de Punt van Reide. In 1972 werd hier een sluiscomplex gebouwd. Met een brug, slagbomen, stoplichten en lantaarnpalen. Het kostte tegen de twintig miljoen gulden en dat was weggegooid geld. Want het afwateringskanaal, waarvan de sluis het sluitstuk moest worden, is nooit gegraven.

Het 'Dollardkanaal', begin jaren zestig gelanceerd, was bedoeld als verlenging van de Westerwoldsche Aa vanaf Nieuwe Statenzijl, een gehucht onder de dijk aan de Duitse grens, tien kilometer van de Punt van Reide. Overtollig water uit Oost-Drenthe en Oost-Groningen zou via het nieuwe kanaal op de diepe Eems kunnen worden geloosd, bovendien leek het kanaal nuttig voor de scheepvaart.

Het moest een buitendijks kanaal worden. In de provincie Groningen was bijna iedereen voor, behalve Rijkswaterstaat en de werkgroep Dollard, waarin milieu- en natuurgroeperingen zich hadden verenigd. Duizend hectare kwelder langs de oevers van de Dollard zou moeten worden ingepolderd om het kanaal te graven. Zonde van deze bijzondere inham, vonden de natuurminners, en zielig voor de kluut die in de Dollard fourageert.

Tot ieders verbazing wist de werkgroep het kabinet te winnen voor een andere oplossing: een binnendijks kanaal. Maar daarmee zou veel polderland verloren gaan, wierpen boeren en de provincie tegen. Uiteindelijk is besloten het water via een verdiepte en verbrede Westerwoldsche Aa en een nieuw gemaal te lozen bij Nieuwe Statenzijl. In 1991 was het gemaal, dat zo'n veertig miljoen gulden kostte, klaar. De kokers door de dijk bij de Punt van Reide waren intussen vol beton gestort, de rest van het nutteloze sluiscomplex was afgebroken, voor een miljoen of twee.

Websites en bronnen:
www.deverhalenvangroningen.nl
www.trouw.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.