kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dijkum

Dijkum, vroeger ook Dikum, is een gehucht in de gemeente Eemsdelta in de provincie Groningen. Het gehucht ligt ten oosten van het dorp Garsthuizen en ten zuiden van het gehucht Garsthuizervoorwerk. Ten zuiden van het gehucht stroomt de Oude Maar. De naam Dijkum zou 'heim van Dike' betekenen, waarbij Dike een Friese mansnaam is. Dijkum moet niet worden verward met Deikum ten westen van Pieterburen.


Grotere kaart weergeven

Het gehucht bestaat uit een drietal boerderijen aan de gelijknamige Dijkumerweg; Dijkum, Ypemaheerd en Hissemaheerd. In het Ommelander klauwboek van Johan Tjassens (1658) staat een Hissemaheerd alias Ipemaheerd. Tegenwoordig zijn dit twee boerderijen. De derde boerderij, genaamd Dijkum ligt iets van de weg, ten noorden van de vroegere borgstee.

Dijkumborg

Ten westen van boerderij Hissemaheerd stond tot in de 17e eeuw de Dijkumborg. Dijkumborg zou een steenhuis als voorganger kunnen hebben gehad. Mogelijk vormde het vanaf eind 12e eeuw een motte, gezien de aanwezigheid van kloostermoppen uit de 2e helft van de 12e eeuw en de strategische locatie tussen de toenmalige zeedijk rond de Fivelboezem (aangelegd rond 1200) en de slaperdijk. De latere Dijkumborg werd in elk geval op deze verhoogde plek gebouwd, vermoedelijk in de 16e eeuw. De eerste vermelding stamt echter pas uit 1618. De borg had qua uiterlijk iets weg van de huidige borg Verhildersum, maar dan met twee torentjes zoals de verdwenen borg Boukum van Zeerijp. Bij de borg bevonden zich ook een schathuis en een koetshuis. In 1669 werd de borg tijdens een openbare verkoop gekocht door Johan Clant en vervolgens in een onbekend jaar afgebroken, waarschijnlijk voor de verbouwing van de borg Nittersum.

Websites en bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkum

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.