kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

diep

Een diep is de benaming die zowel aan sommige kanalen als aan natuurlijke vaarwaters wordt gegeven. De aanduiding heeft betrekking op de waterdiepte, die meer is dan een watergang die voor de ontwatering is bedoeld. Deze extra diepte maakt scheepvaart mogelijk.

Een zijldiep of Sieltief (soms ook zijltocht, zijlmaar, zijlsloot of zijlroede) genoemd, is een kanaal dat naar een spuisluis of zijl leidt. Een deel van de rivier Lauwers wordt Zijldiep genoemd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.