kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-02-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dialecticon

Dialectologie is de studie van dialecten. De meest gebruikte methode is het verzamelen en publiceren van plaatselijk materiaal in woordenboeken, grammatica's en taalatlassen. Een dialecticon is een verzameling van dialectteksten, veelal bijeengebracht met het doel de belangrijkste onderlinge overeenkomsten en verschillen betrekkelijk eenvoudig vast te kunnen stellen en/of een impressie van een veelheid van dialecten te verstrekken.

Voor Groningen zijn twee van dergelijke werken vooral van belang, J. Winklers Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon (1874) en Van de Schelde tot de Weichsel. Nederduitsche Dialecten in dicht en ondicht, bijeengebracht door de neven Joh. A. en L. Leopold (1882). In de eerste collectie wordt van veel plaatsen de vertaling van de gelijkenis van de Verloren Zoon uit het Lukas-evangelie gegeven (voor Groningen uit Sellingen, Westerlee, Woltersum, Ulrum, Groningen, Den Ham en Grijpskerk). Literair gericht is de verzameling van de Leopolds, waarbij onder meer Groninger fragmenten opgenomen zijn van Reinkingh, Zijlma, Reijnders, Doornbos en W. van Palmar.
Joh. A. Leopold zelf is met enkele gedichten vertegenwoordigd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.