kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Derk Sibolt Hovinga

Derk Sibolt Hovinga (Derk) (Oostwold 1909 - Oostwold 1990) was een Groningse boer, dichter en schrijver in het dialect van het Oldambt. Zijn gedichten kenmerken zich vooral door natuurmystiek en het treffende gebruik van de gevoelsaanduidingen in de streektaal. Hij verdiepte zich in de natuur en taal van het Groninger land, A. Roland Holst en de Edda. Zijn oeuvre kenmerkt zich door een verlangen naar vrede en naar harmonie met God.


Grotere kaart weergeven

Derk Sibolt Hovinga stond dicht bij de natuur en kon daar prachtige gedichten over schrijven. In totaal zijn er van zijn hand tien gedichtenbundels verschenen.

Raakte op het gymnasium geïnteresseerd in Groninger Volksverhalen en poëzie (Jan Boer).

Hij studeerde enige jaren oude talen, geschiedenis en Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En dat terwijl hij eigenlijk een afkeer had van het stadsleven. Na het overlijden van zijn moeder in 1931, staakte hij zijn studie klassieke talen aan de Universiteit van Groningen dan ook en ging werken op de ouderlijke boerderij.

NSB

Vlak voor de oorlog studeerde Hovinga een semester in Duitsland en kwam hij in aanraking met het nationaal-socialisme. Hij was korte tijd lid van de NSB, een periode die hij later omschreef als 'een onzalige nagedachtenis'.

Derk Sibolt Hovinga was o.a. lid van meerdere schrijversverenigingen en de Rederijkerskamer WOCO.

Na 1966 legde hij zich helemaal toe op het schrijven van gedichten, en dan met name gedichten over de natuur. In verbondenheid met de natuur wist hij zich opgenomen in het goddelijk mysterie. Zo ontstond zijn natuurpoëzie: het land en zijn luchten, het wad en de polders, storm en stilte en wezens die niet van deze wereld zijn. Hij dichtte weinig over de intermenselijke verhoudingen, wel over andere problemen van het mens-zijn: religieus besef, het Mysterie, God.

Hij was redactielid van Dörp en Stad en 't Swieniegeltje en schreef naast poëzie ook diverse beschouwingen in tal van tijdschriften, zoals in het Maandblad Groningen en Toal en Taiken. Hij bracht diverse bundels uit. In 1982 verscheen de verzamelbundel Bloaren aan de levensboom waarvoor Hovinga de Literaire Prijs van Stichting 't Grunneger Bouk ontving.

Onder de regenboog (1987) is te beschouwen als een afronding van zijn literaire werk. In 1992 werden de afzonderlijke titels Storm en Stilte (1952), Miemern in tweiduuster (1960) en Oogst van mien aner laand (1968) opnieuw gebundeld.

Derk Sibolt Hovinga is zijn leven lang vrijgezel gebleven en leidde jarenlang in zijn witte 'börgje' een eenvoudig bestaan, hij werd verzorgd door zijn trouwe huishoudster juffrouw Engeltje Boven.

In 1989, op zijn 80-ste verjaardag werd hij koninklijk onderscheiden. Hij overleed in 1991, 81 jaar oud.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.