kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 15-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Den Andel

Den Andel (Gronings: Naandel) is een dorp in de gemeente Het Hogeland (tot 1919 gemeente Winsum) ten noorden van Baflo, ontstaan op kwelderland (andel = kweldergras). Den Andel heeft 660 inwoners.


Het Andelstermaar loopt in zuidelijke richting en komt boven Rasquert bij de Zwijntil uit in het Rasquerdermaar.

De hervormde kerk met vrijstaande toren dateert uit het tweede kwart van de 13de eeuw. Haar nog ribloze koepelgewelven, die naderhand zijn aangebracht, markeren het begin van de gewelfbouw in de Groninger dorpskerken. In de kerk bevinden zich gewelfschilderingen uit verschillende periodes, de oudste uit omstreeks 1280. De kansel is in 1792 geplaatst.

De koren- en gortpelmolen 'De Jonge Hendrik' stamt uit 1875.

In de Middeleeuwen Antlida, Andleda, Anladon; in de 19de eeuw Andel. Ook komt in oude geschriften Andeel en Aandeel voor, ontleend aan het aandeel van het dorp in de aanwas van land tussen Eenrum en Uithuizen.

De inwoners van Den Andel worden betiteld als Turken, omdat hier vroeger Het Wapen van Turkije (een herberg) uithing. Schimpnaam naast Turken: Poepen.

Literatuur: 1886-1986: 100 Jaar Landbouwvereniging Baflo-Den Andel (Baflo 1986).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.