kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 12-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dekzand

Aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien, door de wind afgezet fijn zand. De afzetting vond plaats onder toendra- of poolwoestijnomstandigheden, waarbij de vegetatie spaarzaam was of zelfs ontbrak. Omdat dit zand het toenmalige landschap met een dunne laag bedekte, wordt het dekzand genoemd.

Door het windtransport zijn de zandkorrels fijn en afgerond en voelen zacht aan. Buiten het zeekleigebied ligt dekzand vrijwel overal in de provincie aan het oppervlak; in de Veenkoloniƫn is het dekzand na afgraven van het veen weer tevoorschijn gekomen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.