kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Deken van Drenthe

Werd benoemd door de aartsdiaken, de proost van Sint-Marie in Utrecht. Hij werd gekozen uit de pastoors van Drenthe en moest een wettig kind van Drentse ouders zijn.

Lit: F.J. Bakker, 'De kerk in Drenthe vóór de reformatie' in: MAW. Gerding e.a. (red), 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheit.” De reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Tiende verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis (Delft 1998) 15-52.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.