Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

defensie

Na 1814 waren er kazernes in Delfzijl en Groningen. Hier zijn in de loop der jaren verschillende regimenten infanterie en vestingartillerie gelegerd geweest. Na de drooglegging van de Lauwerszee in 1969 werd in het aldus gevormde Marnegebied ook een kazerne gevestigd.

overigens ook laten vervangen (tegen betaling) door een plaatsvervanger. In oorlogstijd kon het leger aangevuld worden door de schutterijen. In 1922 werd de dienstplicht ingevoerd in plaats van het systeem van de militie. Deze dienstplicht is gehandhaafd tot 1996.


Pageviews vandaag: 18.