kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Keuvelaar

'De Keuvelaar, Weekblad voor het Volk', was een christelijk weekblad dat in 1892 werd opgericht door de Spijkster schoolmeester Jan Keuning. Het heeft bestaan tot 1925. Het werd ook buiten de provincie Groningen gelezen. In 1901 had het een oplage van 3500 exemplaren. Het blad wilde de christelijke arbeiders wijzen op de gevaren van het socialisme.

Het verklaarde de sociale kwestie in antirevolutionaire geest voor het gewone volk. De Keuvelaar was typisch het product van één man. Hoewel het blad in de laatste jaren mede door zijn zoons Johannes, Carel en Pieter draaiende werd gehouden, was de hoge leeftijd van Keuning (74) de belangrijkste reden dat het blad in 1924 ophield te bestaan.

In Spijk, waar hij in 1885 benoemd werd als hoofdonderwijzer, was Jan Keuning, ondanks zijn drukke baan en een groeiend gezin, maatschappelijk uiterst actief. Gedreven door een sterk ontwikkeld gevoel voor sociale rechtvaardigheid en geïnspireerd door zijn geloof probeerde hij arbeiders èn boeren bewust te maken van de noodzaak van verbetering van de positie van de landarbeiders. Hij deed dat door zijn activiteiten in het Algemeen Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium. In 1892 richtte hij daarvan in Spijk een afdeling Op. In 1893 stichtte hij zijn blad De Keuvelaar dat bedoeld was voor de landarbeiders maar dat ook door de boeren veel werd gelezen. Het blad vond ook buiten de provincie Groningen verspreiding. In De Keuvelaar riep hij arbeiders regelmatig op zich te organiserenen maakte hij propaganda voor Patrimonium; hij pleitte er voor algemeen kiesrecht, voor ouderdomspensioen en voor een ziektekostenverzekering. In zijn opvatting moesten arbeiders actief ijveren voor verbetering van hun positie maar niet door revolutie: van het socialisme moest hij niets hebben. Wèl toonde hij zich vaak strijdbaarder dan het landelijk bestuur van Patrimonium. Jan Keuning droeg dan ook met ere de bijnaam de 'rooie meester'

Bronnen:
• https://ugp.rug.nl/groniek/article/download/15977/13467/17245

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.