kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 19-02-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Jonge Held

De Jonge Held is een voormalig waterschap in de gemeente Groningen ten westen van de stadswijk Vinkhuizen en ten noorden van Hoogkerk. Het waterschap is nu samen met de polder De Oude Held de naamgever van de wijk De Held.


Grotere kaart weergeven

De polder ontstond in 1869 uit de polder van Leegkerk en Dorkwerd (Dorkwerder waterschap) die vanaf 1829 werd bemalen door de molen De Jonge Held, die uitsloeg op een watergang die was verbonden met het Aduarderdiep, een achtkante watermolen uit 1829; deze bemaalt als enige Groninger molen een polder op eigen kracht.

Het waterschap was gelegen aan de westkant van het Reitdiep. De zuidgrens lag 1 à 2 percelen ten noorden van de Legeweg in Groningen. De noordoostgrens werd gevormd door de Zijlvesterweg tussen Hoogkerk en Dorkwerd, dat wil zeggen dat ten noorden van de Friesestraatweg enkele percelen aan de noordoostkant van de weg ook tot het schap behoorden.

Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 1995 binnen dat van het waterschap Noorderzijlvest.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.