kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 08-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Heukelom

School voor meervoudig gehandicapte blinde en slechtziende kinderen. De Mr. H.P. van Heukelomstichting werd in 1952 opgericht. Ze werd gehuisvest in het in 1935 opgerichte blindeninstituut te Haren. Het gebouw had tot 1925 dienst gedaan als tuchtschool. In 1975 werd op het terrein een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen.

Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal. - (https://www.visio.org/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.