kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dauwtrappen

In het verleden feestelijke uittocht van de inwoners van de stad Groningen naar het Sterrebos op de morgen van Hemelvaartsdag en Pinksteren om de lente binnen te halen. Vooral mensen met een oogziekte namen eraan deel; de dauw zou een geneeskrachtige werking hebben. Eind 20ste eeuw bestond het gebruik alleen nog in Bourtange, met snert na.

Dauwtrappen doe je 'officieel' door in de vroege ochtend met blote voeten door bedauwd gras te lopen. Dauwtrappen is tegenwoordig vooral in het oosten van het land nog een traditie. Blootsvoets wordt er doorgaans niet meer gelopen en geregeld worden in plaats van wandelingen fietstochten gemaakt.

Dauwtrappen, soms ook dauwtrippen genoemd, is in Nederland de term voor de gewoonte om in het voorjaar vroeg op te staan en vervolgens, gewoonlijk in groepsverband, een wandeling of fietstocht door het buitengebied te maken. In de vroegte ligt de dauw vaak nog op de velden.

In de negentiende eeuw dacht men dat de dauw op het gras een zuiverende werking had, maar het gebruik van 'dauwtrappen' als viering zou zijn oorsprong hebben op het heidens gebruik om de heropleving van de natuur te eren.

Op Hemelvaartsdag werden vroeger 's morgens zeer vroeg al processies gehouden om de hemelvaart van Jezus te vieren. In een aantal Brabantse dorpen (zoals in 's Gravenmoer,Leende en Den Hout) bestaat een traditie waarbij de harmonie en de drumband rond 6 uur 's ochtends door het dorp gaan. In West-Brabantse grensdorpen trekken de harmonie en drumband naar het dichtstbijgelegen dorp in Vlaanderen, waar ook gespeeld en ontbeten wordt, gevolgd door aubades in diverse caf├ęs. Tot de jaren 70 werden deze bezoeken gestart met een bezoek aan de eerste mis in het Vlaamse dorp, maar vanwege ontkerkelijking en het feit dat de muzikanten vanwege de vroege drank vaak luidruchtig waren komt dit nog maar sporadisch voor. In het openluchttheater van Hertme wordt jaarlijks op de vroege morgen van Hemelvaartsdag een 'dauwtrappersmis' gevierd.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag bestaat met name in het oosten van Nederland en Noord-Holland uit het maken van een wandeling of fietstocht. Extra vroeg opstaan daarvoor kan, maar is niet speciaal noodzakelijk. Activiteiten onder de noemer 'dauwtrappen' gaan soms gepaard met overlast door groepen jongeren. In sommige plaatsen tracht men dit te beperken door speciale verordeningen uit te vaardigen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.