kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Damsterdiep

Boezemkanaal voor Fivelingo en kanaal van de stad Groningen via Ruischerbrug, Garmerwolde, Ten Boer, Ten Post, Winneweer, Garrelsweer, Wirdumerdraai, Eekwerderdraai, Appingedam en Delfzijl waar het uitloopt in de Eems; 28 km lang. Gegraven gedeelte van Oosterhogebrug tot Ten Post in de 15de eeuw, vandaar tot Winneweer gevormd door een deel van de Fivel. Voorts tot Delfzijl werd een vroeg-Middeleeuwse gegraven waterloop, de Delf, opgenomen.

Het is genoemd naar Appingedam, waar het doorheen loopt en waarvan het bijvoeglijk naamwoord Damster is.

Door de aanleg van het Eemskanaal in 1866-1876 werd de scheepvaart in de 19de eeuw door dit veel bredere en diepere kanaal overgenomen en beperkte het nut van het Damsterdiep zich tot de afwatering van de aangrenzende polders. In de laatste decennia komt hier echter de waterrecreatie op.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.