kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cornelis Hofstede de Groot

Cornelis Hofstede de Groot (Dwingeloo 1863 - 's-Gravenhage 1930) was kunsthistoricus, verzamelaar en specialist op het gebied van schilderijen uit de Gouden Eeuw, in het bijzonder die van Rembrandt.

Nederlandse eerste universitair geschoolde kunsthistoricus. Studeerde aan diverse Duitse universiteiten. Onderdirecteur van het Mauritshuis te 's-Gravenhage (1891-1896) en directeur van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam (1896-1898). Hij vestigde zich daarna als onafhankelijk kunsthistoricus, deed onderzoek naar 17de-eeuwse Nederlandse kunst en publiceerde zeer veel. Kreeg in 1906 ter gelegenheid van de Rembrandt-feesten een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Hofstede de Groot schreef het tiendelige Beschreibendes kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Mahler des XVII. Jahrhunderts (1907-1928). Hij was tevens auteur van talrijke artikelen over dit onderwerp en werd bij herhaling als deskundige geraadpleegd.

Zijn reputatie raakte beschadigd door o.a. het verkeerd beoordelen van een Frans Hals die achteraf van meestervervalser Han van Meegeren bleek te zijn.

Hofstede de Groot schonk in 1926 zijn grote beeldarchief aan de Staat der Nederlanden. Deze collectie foto's en reproducties vormde de basis van het in 1932 opgerichte Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage.

Hofstede de Groot verzamelde een collectie schilderijen en tekeningen van onder meer Rembrandt, Rubens en Jordaens die thans bewaard worden in verscheidene musea in Nederland, waaronder het Groninger Museum.

In de stad Groningen is de Dr. C. Hofstede de Grootkade naar hem genoemd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.