kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 27-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cornelis Cabout

Cornelis (Kees) Cabout (geboren Gouda, 6 januari 1923 - gestorven Laren, 10 maart 2008) was redacteur, regisseur, omroepbestuurder, organisator en radiomaker, o.m. bekend van Beurzen open, dijken dicht, De Dukdalf, De Hoop moet varen, Het leven betrapt, De Regenboog en NRU. Hij was actief in de periode van 1947 tot 1985 waarin hij samenwerkt met o.a. met Jan Hahn, Joop Koopman, Henny Orri, Pier Tania en Jan van Zutphen.

Na de HBS en kweekschool wordt Kees Cabout in 1944 onderwijzer. In 1946 werkt hij enige maanden op de redactie van Het Vrije Volk in Rotterdam; daarna als publieksorganisator bij de Rotterdamse Kunststichting.

In 1947 begint Cabout bij de VARA als administratieve rechterhand van de directie. Al snel is hij bij diverse radioprogramma's betrokken. In 1954 verlaat hij de omroep om secretaris van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling te worden.

Cabout blijft echter als schnabbelaar contact houden met de omroep. Zo selecteert hij twee seizoenen lang de kandidaten voor Theo Eerdmans' tv-quiz Weet wel wat je waagt. Ook levert hij in het seizoen 1957/58 aan Wim Ibo het voorbewerkte materiaal waarop deze zijn cabaretprogramma De kattebel kan baseren. In 1955 schrijft Cabout een radiodocumentaire ter ondersteuning van een inzameling voor een nieuw natuurvriendenhuis (regie Bert Garthoff). Voor de beeldende kunstcursus Openbaar Kunstbezit - begonnen in 1957 - organiseert hij drie jaar lang de wervingingsacties.

In 1959 verhuist Cabout naar Groningen en wordt directeur van de provinciale culturele raad. Hij organiseert onder meer reizende tentoonstellingen. Ook neemt hij het initiatief voor een jaarlijks kunstfestival voor ulo-scholen in de drie noordelijke provincies.

directeur van de Stichting Groninger Culturele Gemeenschap, functionerend als culturele raad voor de provincie Groningen. Deze stichting activeerde het culturele leven, adviseerde het provinciaal bestuur bij subsidieaanvragen op cultureel gebied en gaf het tijdschrift Cultureel Maandblad Groningen uit. Cabout trad op als redactiesecretaris en publiceerde behalve de rubriek In Groningen gebeurt wat! ook regelmatig artikelen en boekbesprekingen. In
1966 vertrok hij naar de NRO (later NOS) en werd opgevolgd door Swier Broekema.

In 1966 keert hij terug naar het Gooi om plaatsvervangend hoofd van het NRU-radioprogramma te worden. Ook na het opgaan van NRU en NTS in de NOS blijft Cabout een leidinggevende functionaris. In 1977 volgt hij Herman Felderhof op als hoofd. Deze functie vervult hij tot aan zijn pensionering in 1985.

Na zijn pensionering treedt Cabout in 1985 als onbezoldigd manager in dienst van het pas geopende Nederlands Omroepmuseum. In 1986 is hij een van de initiatoren achter het historische kwartaalschrift Aether dat de vriendenstichting van het museum uitgeeft. Van 1985-1989 maakt hij tevens deel uit van de arbitragecommissie van Radio 1. Ook vindt hij nog tijd om in 1987/88 een paar maanden als trouble shooter op de radio-afdeling van het IKON te fungeren.

Websites:
beeldengeluid.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.