kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

contracten van correspondentie

(Ook: Contracten van Harmonie). Overeenkomsten die sinds de tweede helft van de 17e eeuw in de Noord-Nederlandse Republiek werden gesloten tussen twee of meer jionkers en regentenfamilies (ook tussen die van verschillende steden en/of provincies). Het doel was zich te verzekeren van plaatsen in de vroedschap en onenigheid daarover te vermijden. (Zie ook toerbeurten.)

Het verschijnsel, dat reeds tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk en onder stadhouder Willem III begonnen was, bereikte in de 18e eeuw zijn hoogtepunt. Het droeg er samen met de coƶptatie toe bij dat de regentenaristocratie een gesloten kaste (regentenoligarchie) werd, die vrijwel alles in de Republiek naar haar hand zette.

In de Ommelanden vinden we ze in de periode 1659-1749, toen dit gebied in negen onderkwartieren was verdeeld:Marnsterdeel, Halfamsterdeel, Oosteramsterdeel, Woltdeel, Hoogelandt, Oosterdeel, Oostlangewolsterdeel, Vredewolderdeel en Middachsterdeel. De contracten dienden om de Ommelander, provin-
ciale en generaliteitsambten die volgens rooster over de onderkwartieren waren verdeeld, te monopoliseren - als remedie daartegen was de verdeling in onderkwartieren overigens juist bedacht. Het ging vooral om de vaak aanzienlijke tractementen en emolumenten. Berucht zijn de kuiperijen in Oostlangewoldsteradeel in het eerste kwart van de 18de eeuw, die volledig uit de hand liepen en die grote animositeit tussen de deelnemers opwekten (zie Clant, De Mepsche).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.