kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Compact

Onderlinge zeeverzekeringsmaatschappij voor schippers en schippersknechten, tevens instelling voor het verstrekken van scheepshypotheken aan schippers. Een 'Compact' is een verzekering waarbij degene die zijn schip 'door Godts weer en windt mochte komen te verliesen ofte door de viandt gerooft ofte genomen werden' aanspraak kon maken op vergoeding van de geleden schade.

Een belangrijke doelstelling was het verlenen van hulp en bijstand aan noodlijdende leden en het verlenen van financiƫle bijstand aan leden bij aanschaf of verlies van een schip. Het bestuur van een compact bestond uit gewone leden, de zogenaamde heuvelingen en een voorzitter die olderman werd genoemd. Compacten kwamen vrijwel uitsluitend voor in de veenkoloniƫn in de 18e en 19e eeuw en vormden een belangrijk sociaal element in de gemeenschap.

In de 19e eeuw werden sommige compacten ook met de benaming 'gilde' of 'compagnie' aangeduid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.