kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Collegium Musicum Groningen

Barokorkest in 1972 opgericht door klavecinist Johan Brouwer. Het ontleent zijn naam aan het 18de-eeuwse Stadt Collegium Musicum en speelt op historische instrumenten of kopieën daarvan. Het speelt vooral Bach, Händel, Franse barok en Mozart. Naast de grote traditionele werken uit de Barok, legt het zich ook toe op onbekend werk uit de 17de en 18de eeuw.

Johan Brouwer


Johan Brouwer studeerde orgel bij Wim van Beek en muziektheorie bij Frans van Eeden aan het Gronings Conservatorium, daarna klavecimbel aan het Amsterdams Conservatorium. Na zijn solisten examen volgde verdere studie bij Gustav Leonhardt. Hij deed masterclasses bij Ton Koopman, René Saorgin en Jos van Immerseel.

Brouwer gaf concerten in Nederland, Frankrijk, Portugal, Engeland, Zweden en Duitsland en was verbonden als leider/klavecinist aan het Groninger barokorkest Collegium Musicum waarmee hij zich naast de grote traditionele werken uit de Barok toelegde op onbekend werk uit de 17de en 18de eeuw Daarnaast was hij lange tijd verbonden als dirigent aan het Winschoter Kamerkoor, waarmee hij in samenwerking met het Collegium Musicum Groningen veel 17e eeuwse muziek uitvoerde.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.