kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

collegium medicum

Onder de Republiek nu eens een commissie met van overheidswege benoemde vertegenwoordigers uit de medische beroepen (dokters, chirurgijns, apothekers), dan weer meer een collegiale vereniging van alleen doctores medicinae.

In Groningen in 1728 opgericht. Het werd een invloedrijk adviesorgaan van de magistraat in een tijd dat inzichten van academische medici een steeds groter stempel drukten op het maatschappelijk leven. Zo haalde het collegium het stadsbestuur over om maatregelen te nemen tegen kwakzalvers, opiumgebruik, dolle honden en het begraven in kerken, en voor pokkeninenting en het redden van drenkelingen.
In het collegium hadden zitting: de oudste raadsheer, twee hoogleraren in de medicijnen, de stadsfysicus, twee apothekers en een chirurgijn.

In Leeuwarden hadden ze de collegiale vereniging van alleen doctores medicinae. Met de opdracht: bevordering van goede onderlinge verhoudingen, examineren van chirurgijns en apothekers, controle op apotheken, representatie enz. Het C.M. te Lwd. werd in 1686 opgericht en na een machtsconflict met de magistraat in 1774 ontbonden. Een in 1775 op initiatief van de Staten opgericht C.M. Provinciale werd in 1795 opgeheven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.