kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cleveringa

Geslacht van boeren, juristen en predikanten, afkomstig uit het Westerkwartier (midden 16de eeuw), later vooral in Noord-(oost)-Groningen verbreid.

Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818) was jurist, geconstitueerd redger, eigenerfde landdagcomparant en fabrikant, later maire en burgemeester van Appingedam.

Belangrijk zijn twee achterachterkleinzoons, beiden eveneens jurist:

• Rudolph Pabus Cleveringa (1887-1972) was advocaat, rechter, later raadsheer en president van het Gerechtshof te Leeuwarden. Hij werd vooral bekend als rechtshistoricus, in welke hoedanigheid hij een geschiedenis van Appingedam en studies op het gebied van het rechtswezen van het oude Stad en Ommelanden publiceerde.

Cleveringa werd geboren als zoon van een notaris in Leek. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde daar in 1912 op stellingen. In de periode die daarop volgde werkte hij als advocaat en procureur in Middelburg en in 1918 werd hij benoemd tot rechter-plaatsvervanger in Leeuwarden. In 1923 kreeg hij in Groningen de functie van rechter toebedeeld en in 1931 werd hij raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden. Het jaar erop werd hij penningmeester van het Fries Genootschap.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilde men hem aanstellen als president van het gerechtshof in Leeuwarden, maar Cleveringa weigerde omdat hij niet door de Duitsers benoemd wenste te worden. In 1942 werd hij door de Duitsers opgepakt en naar het gijzelaarskamp in Haaren overgebracht. Vermoedelijk is hij opgepakt omdat hij de functie weigerde. Na de oorlog werd hij, op 1 september 1945, alsnog tot president van het gerechtshof benoemd. Hij vervulde deze functie tot en met 1957.
Cleveringa werd in 1954 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van 1951 tot en met 1957 was hij voorzitter van het Fries Genootschap.
In 1972 kwam hij te overlijden. Zijn persoonlijk archief berust in de Universiteitsbibliotheek van Groningen.

• Ook de andere Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) was rechter, maar werd later hoogleraar te Leiden en lid van de Raad van State. Hij verwierf landelijke bekendheid door zijn rede op 26 november 1940 aan de Leidse universiteit waarin hij protesteerde tegen het ontslag van Joodse collega's door de Duitse bezetters. Vanaf 1945 was hij lid van de Raad van State, deels in combinatie met het hoogleraarschap in Leiden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.