kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Christelijke Oratorium Vereniging Groningen

De Christelijke Oratorium Vereniging, de COV, was een gemengd koor, opgericht in 1909. Aanleiding voor de oprichting was een uitvoering van de Matthäus Passion door Toonkunstkoor Bekker; men wilde in de niet erg muziekgerichte christelijke kringen iets soortgelijks tot stand brengen.

De Passionen van Bach worden door de vereniging niet uitgevoerd, wel andere grote oratoria als The Messiah van Händel en Paulus en Elias van Mendelssohn. Bekende dirigenten uit de periode na 1945 zijn Anne Risselada, Henk Dul, Piet Post en Hylke Algra.

De Christelijke Oratorium Vereniging is in 2013 opgeheven. Het ledenaantal van het christelijke koor liep fors terug en aanwas van nieuwe leden was er evenmin.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.