kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

cholera

Vanaf het begin van de 19de eeuw teisterden cholera pandemieën West-Europa. Oorzaken waren de bevolkingsgroei en het slechte drinkwater. Cholera is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is ernstige diarree en uitdroging.

De epidemie van 1848-49 was aanleiding voor de oprichting van een choleracommissie in 1849. De commissie moest een eventuele epidemie voorkomen, uitbreiding tegengaan door zieken in speciale barakken te isoleren, in te enten, huizen te reinigen en te ontsmetten en kleding te vernietigen. Ook hielp de commissie herstellende patiënten. Ter ontsmetting van woningen werden zeep, witkalk en verse stro verstrekt.

In Nederland werd in 1832 in Scheveningen cholera geconstateerd. Bij deze eerste cholera-epidemie in Nederland in 1832 en 1833 overleden 10.108 personen. In de zomer van 1849 heerste er een grote cholera-epidemie die begon in Zaandam. In het bedelaarsgesticht te Veenhuizen alleen al waren 332 zieken, van wie er 176 overleden. In het totaal vielen dat jaar in Nederland 23.267 doden.

In 1866 maakte een epidemie in Nederland 21.000 slachtoffers. Deze epidemie was in Groningen aanleiding tot het versneld aanleggen van de drinkwaterleiding in de stad. In de stad Amsterdam waren, ondanks de 10 jaar eerder begonnen distributie van duinwater, 1.151 doden te betreuren.

Cholera was reeds voor de 19e eeuw bekend in India, specifiek in Bengalen en wordt daarom ook wel Cholera Asiatica of 'Aziatische braakloop' genoemd. In 1817 verspreidde de ziekte zich buiten laatstgenoemd gebied. Rond 1830 bereikte de ziekte via Rusland Europa.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.