kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Centrum voor Groninger Taal en Cultuur

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) waar kennis over Groninger Taal en Cultuur werd vergaard en doorgegeven is sinds 2017 gefuseerd met het Huis van de Groninger Cultuur en heet nu Centrum Groninger Taal en Cultuur (www.cgtc.nl).

Bureau Groninger Taal en Cultuur was een instelling waartoe Provincie en RUG gezamenlijk besloten om de streektaalfunctionaris een zelfstandiger en eenduidiger positie te geven met meer nadruk op het wetenschappelijke aspect dan voorheen in de combinatie met de stichting Grunneger Toal mogelijk was. Het bureau in de stad Groningen staat sinds het begin in 1996 onder leiding van S.J.H. Reker, sinds 1984 de eerste streektaalfunctionaris van de Provincie. Afgezien van het onderzoeksmatige karakter had het een sterker entamerende opzet dan het Grunneger Cultuurcentrum in Scheemda dat vrijwel tegelijkertijd werd opgericht, vooral door toedoen van de stichting 't Grunneger Bouk.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.