kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Centrum Beeldende Kunst

Een Centrum Beeldende Kunst, ofwel CBK, is een Nederlandse instelling die zich in haar activiteiten richt op het bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod aan beeldende kunst, het professionele productieklimaat en/of de publieksparticipatie beeldende kunst, en hierin een verscheidenheid aan taken vervult.

Sommige Centra voor Beeldende Kunst hebben een stad als werkgebied, andere een provincie. Vaak onderhouden deze instellingen documentatiecentra en tentoonstellingsruimten en hebben zij websites met tentoonstellingsagenda's en gegevens over de kunstenaars binnen het werkgebied.

Dikwijls is een kunstuitleen onderdeel van een CBK, maar dat is geen regel. Men kan dan via het CBK een kunstwerk in bruikleen krijgen tegen een vergoeding van bijvoorbeeld één procent van de waarde ervan, dus bijvoorbeeld een schilderij van € 1000 tegen een bedrag van € 10 per maand. Degene die een kunstwerk leent, verkrijgt daarmee het eerste recht om het te kopen (=een koopoptie).

Er waren in 2007 ongeveer twintig CBK's in Nederland. Vestigingsplaatsen van CBK-instellingen zijn (of waren) onder andere: Amsterdam, Assen, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Middelburg, Rotterdam en Utrecht. De provincie Gelderland besloot in het kader van bezuinigingen de financiering ervan stop te zetten, waardoor in 2010 veel CBK's in die provincie werden opgeheven, waaronder die in Tiel en Arnhem.

CBK Groningen

Het Centrum Beeldende Kunst in Groningen kwam in 1987 voort uit het Beeldende Kunstenaars Documentatiecentrum, de Arthotheek, het BKR-Bureau en de Provinciale Adviesraad, en werd sinds 1988 ondergebracht in Cultuurcentrum De Oosterpoort. Het presenteert een breed scala aan tentoonstellingen en toont (jonge) Groninger kunstenaars naast gevestigd talent als Henri de Wolf en Edu Waskowsky in de serie Groninger Klassiekers. Ook besteedt het aandacht aan landelijk bekende kunstenaars.

Bovendien onderhoudt het CBK de kunstuitleen en verstrekt het kunstopdrachten, wat resulteerde in een groot aantal kunstwerken in de openbare ruimte in stad en provincie.

Enkele bijzondere initiatieven van het CXBK zijn: de tentoonstelling Stadsparadijs in het Noorderplantsoen (1993), de tentoonstelling Lyrisch Schetsboek (1994) als 'beeldend verslag' van uitgevoerde kunstopdrachten, het instellen van de voorziening Kunst op straat (1995) voor het mede uit niet bestemde bouwleges bekostigen van kunstwerken in de openbare ruimte, het Bruggenproject, waarbij de onderzijde van bruggen van kunst wordt voorzien, onder meer van Rommert Boonstra en Peter de Kan, Verbeeld Verleden (1997), kunstwerken in de Folkingestraat van Allie van Altena, Marijke Gemessy, Gert Sennema, Joseph Semah en Peter de Kan.

De educatieve tentoonstellingenserie Rondom besteedde onder meer aandacht aan beelden (992), surrealistische tendensen (1993), sieraden (1994) en fotografie (1996), en de serie Wendingen (vanaf 1995) legt een verband met muziek door kunstenaars, waaronder Annemiek Vos (1995), Lilian van Opdorp (1996), John van de Rijdt en Nico Parlevliet (1997) en Els Otten (1999), een kunstwerk bij een Prime-concert te laten vervaardigen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.