kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 24-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cater

Oorspronkelijk stad-Groninger geslacht. Al in 1258 wordt Egbert Cater als olderman aldaar vermeld.

Herman Cater, burgemeester tussen 1352 en 1385, trouwde waarschijnlijk met een erfdochter van borg Frama te Huizinge. Hun kleindochter was vermoedelijk Blideke to Frama (ca. 1410-1487), die gold als de rijkste vrouw uit de Ommelanden van haar tijd. Haar zoon had geen kinderen zodat zij de goederen van haar man Aylko Onnema te Zandeweer erfde. Door haar rijkdom en aanzien komt zij als een van de zeer weinige vrouwen als hoofdelinge en schepperse voor. Na haar dood werd haar erfenis verdeeld over haar neven.

De familie stierf uit met Claes Cater (1548-1602), leerling van Praedinius, die als hervormdgezinde in 1580 in ballingschap ging. De borg Frama kwam na zijn overlijden aan de familie Coenders.

Websites:
www.nazatendevries.nl
historischeverenigingmiddelstum.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.