kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

cartularium

De burgemeester is wettelijk burgerlijk hoofd en vertegenwoordiger van een gemeente. Hij is vertegenwoordiger van het rijksgezag in en tegenover het gemeentebestuur, voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Hij is speciaal belast met de zorg voor de openbare orde en als zodanig hoofd van de plaatselijke politie.

In de periode 1816-1824 kende de stad Groningen vier burgemeesters, als een dagelijks bestuur gekozen uit de raad. Ten plattenlande was er een schout met assessoren. Sinds 1825 echter was er in alle gemeenten één burgemeester, benoemd door de kroon. In vele plattelandsgemeenten werden nog tientallen jaren de functies van burgemeester en secretaris uit kostenbesparing door één persoon uitgeoefend. Onstwedde en Vlagtwedde hadden zelfs tussen 1846 en 1866 in Frederik Roessingh een en dezelfde burgemeester/secrelaris.

De taak van de burgemeester werd eerst omschreven in de reglementen voor het bestuur in de steden en ten plattenlande, sinds de Gemeentewet van 1851 was er een wettelijke beschrijving. Zie ook Burgemeesteren en Raad. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.