kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 21-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bywema

Huis Bywema, later in de 17de eeuw ook Bijma geschreven was een geslacht van eigenerfden waarvan leden in de
16de eeuw in Langewold (Faan) het grietmanschap hebben bekleed. De Bywema's behoren tot de cliëntèle van de Ewsums, met wie zij door huwelijk waren verwant.

In een oorkonde uit 1392 wordt al gesproken over een hoofdeling in Faan. Deze, Menne Benyninghe woonde waarschijnlijk op een voorloper van de latere borg. Sporen van het oudere bouwwerk zijn in 1957 aangetoond. De naam Bijma, of variaties als Bywema en Bijema, komt voor het eerst voor in de zestiende eeuw.

Bijma wordt onder meer genoemd als grietman, waarschijnlijk bewoonde deze een voorloper van de latere borg.

Sybolt Bywema is getrouwd met Agnes, een bastaarddochter van Roelof van Ewsum, wiens familie op Nienoord woont.
De laatste Bijma, Alijt Bijma sterft in het begin van de zeventiende eeuw. De borg, met de rechten, gaat dan over op haar zoon, Ernst Millinga. Later is er nog sprake van ene Hajo Enens.

Borg Bijma

Op de grens van de gemeenten Grootegast en Zuidhorn heeft in de buurtschap het Faan aan de Fanerweg de borg Bijma gestaan. In 1392 wordt voor het eerst melding gemaakt van een huis, mogelijk een steenhuis, dat op deze plek zou hebben gestaan. Vanaf 1525 wordt de naam Bijma (Bywema) genoemd. Het huis vererfde in de 17e eeuw aan Peter de Mepsche, de vader van Rudolf de Mepsche. De laatste liet de borg in 1725 grondig restaureren. Er kwam niet alleen een groot bos bij, er werden ook visvijvers, volières en een waterval aangelegd. Het hele terrein omvatte 37 hectare.

Websites:
wikipedia.org/wiki/Huis_Bijma
historischekringzuidhorn.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.