kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 18-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bursa Laurentiana

Bursa in de Schmierstrasse (nu Komödienstrasse) in Keulen, op eigen kosten beschikbaar gesteld door Laurentius
Buning (Groningen ca. 1405 - Keulen 1470), hoogleraar aan de faculteit der artes (1427-1470).

Hier woonden veel Friezen en Groningers tijdens hun studie. Velen van hen bleven na afloop van hun studie enige tijd als hoogleraar aan de universiteit (bursa) verbonden, soms kort om elders een lucratievere baan te aanvaarden, soms langer maar dan wel met een nevenfunctie.

Aan deze bursa was o.a. Wessel Gansfort (1455-1456) als hoogleraar verbonden.

De bursa Laurentiana te Keulen was gesticht door de Groninger Laurentius Buning en bedoeld om twaalf arme studenten van levensonderhoud te voorzien. Buning had zelf in 1424 te Keulen gestudeerd en was lange tijd als docent aan die universiteit verbonden geweest. Maximaal leefden er echter slechts zo'n 15% van de studenten in de bursa, de rest woonde op kamers of, uiteraard tegen betaling bij een magister in huis.

Magister Laurentius Buninch de Groninghen in 1424 als student te Keulen ingeschreven, werd licentiaat in de theologie en magister artium en in 1442 en '43 rector aan de universiteit te Keulen, waar hij in 1450 de bursa Laurentiana stichtte. Hij was kanunnik van de Dom aldaar en stierf in 1470. Hij beroemde er zich op Johannes Hus (Jan Hus) met zijn eigen handen in het vuur te hebben gestooten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.