kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

buitenplaats

Een buitenplaats, hofstede of landhuis is een (zomer)verblijf voor rijke stedelingen. Welgestelde stedelingen investeerden vanaf het einde van de zestiende eeuw hun spaargeld in landhuizen en landbezit. Dit deed men om 's zomers de stank, de pest en de drukte te vermijden. Om het kavel rendabel te maken werd er een boerderij gebouwd, die werd verpacht. Omdat de eigenaren steeds rijker werden in het midden van de 17e eeuw, werd er in de loop der jaren een apart buitenhuis, naast de boerderij op het landgoed gebouwd.

In de zeventiende en achttiende eeuw stonden er verscheidene buitenplaatsen in Noordbroek en Zuidbroek. Hierop woonden verveners op personen die een functie hadden bijhet gerecht te Zuidbroek. In oude stukken vonden wij de volgende gegevens.

In 1743 werd te Noordbroek verhuurd een kostelijke behuizing met sierlijke hoven en plantages. deze behuizing was bewoond geweest door wijlen de gezworen F. Amsingh

In 1748 werden verkocht door de Weduwe van wijlen de burgemeester van Groningen De Veenkamp: een grote hoeveelheid zware eikebomen, benevens een groot aantal iepen. essen, beefessen en elzebomen op haar buitenplaats te Noordbroek.

In 1755 werd door Matthias Tjackens Dries te koop aangeboden: een behuizing genaamd Duursema Clappe met plusminus negentig deimt land, door hemzelf bewoond en gebruikt, gelegen onder Zuidbroek bij de eerste clappe van Sappemeer.

In 1757 werd te Groningen verkocht: een lustplaats onder Zuidbroek, genaamd Tamminga Clappe, met woningen, hoven, tuinen, wei-, bouw- en groenlanden, bossages en venen, groot honderd deimten. Deze lustplaats stond ook in het Westeind.

In 1768 verkocht de weduwe van raadsheer W. Wolthers een buitenplaats te Noordbroek, een grote hof, het Noorderhof genoemd. Deze buitenplaats stond aan de oostzijde van de Hoofdstraat.

In 1773 verkreeg de gezworen N. Amsingh door ruil een huisplaats en tuin te Zuidbroek. Op die tuin stond het schathuis behorende bij de plaats Rustenbroek. Hij moest vijf gulden grondpacht per jaar betalen.

In 1768 vond verkoop plaats van de buitenplaats Rustenbroek te Zuidbroek. Die buitenplaats werd verkocht met schathuis, hoven, enzovoort en zij was bewoond door de gezworen Amsingh. Zij stond westelijk van de tegenwoordige Kerkstraat en was in 1753 in bezit van H. Gockinga. In 1851 bouwde J.H. Huisman op dezelfde plaats een boerderij.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.