kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 14-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Buikstede

(Gronings: Boekstee) is een buurtje in de gemeente Westerkwartier dat bestuurlijk onder Sebaldeburen valt. Het ligt aan het Van Starkenborghkanaal nabij Gaarkeuken aan de noordzijde van de Westzandemermolenpolder (vroeger Westerzandemer Polder). Verder zuidwaarts ligt aan de weg naar Lutjegast de boerderij Buikstede. In deze omgeving lag eertijds de borg Buikstede, ook wel Boekstee genaamd (midden 18de eeuw gesloopt).

De doodlopende weg vanaf Gaarkeuken ten zuiden van het Van Starkenborghkanaal in westelijke richting ten noorden van de Westerzandemer molenpolder wordt ook Buikstede genoemd. Begin 21e eeuw is in het verlengde van deze weg het fietspad 't Honderd aangelegd naar Eibersburen.

De naam in de volksmond is Kievitjeburen of Kievitsburen. Buikstede is de Nederlandse verhaspeling van het Groninger woord voor 'boek'; het had Beukstede moeten zijn. In het Westerkertiers 'Buukstede'.

Kievitjeburen

Vanuit het borgterrein liep vroeger een laan rechtdoor naar het Hoendiep waar ter plekke een draaibrug overheen lag; de 'Buiksteder Draaibrug'; op de grens van de gemeenten Grootegast en Grijpskerk (nu Zuidhorn). In de tweede helft van de 19e eeuw werden hier ten zuiden van het diep een 15-tal huizen gebouwd; een groot deel aan de Grootegaster zuidwestzijde van de brug en een drietal aan de Grijpskerker zuidoostzijde van de brug. Deze buurt werd in de volksmond bekend als Kievitjeburen of Kievitsburen (mogelijk net als Eibersburen naar de vogel die hier veel voorkwam), maar is nooit op een kaart vermeld. Ten zuidwesten van de brug bevond zich lange tijd de brugwachterswoning en ernaast was rond 1900 een kruidenier gevestigd.[1]

Bij het uitgraven van het Hoendiep tot het Van Starkenborghkanaal in de jaren 1930 werd de brug verwijderd en moest het grootste deel van de huizen wijken in verband met de verbreding van het diep naar het zuiden toe. Ter plaatse staan nu nog slechts twee huizen aan de Grootegasterzijde. Dit restant wordt tegenwoordig aangeduid als Buikstede.

Wegomlegging
Na de sloop van het gehucht Kievitjeburen werd het eerste deel van de laan vanuit het borgterrein weggehaald omdat de boer genoeg had van de vele passanten. Parallel ten westen van het zuidelijke deel van de laan liep vanaf de weg Westerzand-Lutjegast vroeger een boerenweg, die verderop een knik naar het oosten maakte en de laan vanuit de borg kruiste. Het oostelijk deel van deze boerenweg is eveneens in de twintigste eeuw weggehaald, zodat alleen het noordelijk deel van de laan en het oostelijk deel van de boerenweg nog resteren, die tezamen worden aangeduid als de Hooilaan. Het kruispunt vormt nu een bocht in de weg Buikstede. De Hooilaan werd in 1980 veranderd in een fietspad.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.