kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bruilweering

(De) Bruilweering is een streek op de grens van Drenthe (Eelderwolde) en Groningen bij de gemeente Groningen.
In dit gebied bevindt zich een volkstuincomplex met recreatiewoningen, dat met dezelfde naam wordt aangeduid.

Bruilweering ligt ten zuidwesten van het Stadspark in Groningen. De naam is ofwel afgeleid van de familienaam Broils, maar waarschijnlijker van bruil (drassig laag stuk land, vaak met houtgewas begroeid) met het achtervoegsel weering (dijk of een door sloten omringd stuk laagland). Het gebied bestaat uit een venige ondergrond dat zich uitstrekt tot aan het Peizerdiep.

Volkstuincomplex

Sinds begin 2005 is het Groninger gedeelte van het volkstuincomplex regelmatig in het nieuws vanwege onenigheid tussen bewoners en de gemeente Groningen. De gemeente wil een einde maken aan permanente bewoning en illegale bebouwing op dit terrein, de bewoners vinden dit onterecht omdat het jarenlang is gedoogd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.