kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Broos en Van Wijk

De architecten Derk Broos en C. van Wijk startten in 1926 Architectenbureau Van Wijk & Broos in Groningen Het bureau verdiende haar bekendheid met name door haar ontwerpen in de stijl van de Amsterdamse School met een voorzichtige stap naar de Nieuwe Zakelijkheid.

Broos, aanvankelijk opzichter bij E. Reitsma, was ook actief als voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Het bureau Broos & Van Wijk was vooral actief in de jaren '30 en ontwierp, beïnvloed door werk van E. Reitsma, o.a. een aantal gereformeerde kerken, waaronder die van Oldehove (1929) en Oostwold (1930). Ook bouwden ze veel woningen.
Broos ontwierp in 1933 o.a. De Groen van Prinsterer School aan de Oliemuldersweg in een aan de architectuur van W.M. Dudok verwante stijl.

De opdrachten die vlak na de oorlog werden gerealiseerd, omvatten hoofdzakelijk ontwerpen voor corporatieve woningbouw in opdracht van de Christelijke woningbouwvereniging Patrimonium. Na het vroege overlijden van C. van wijk in 1952 is het bureau nog enige tijd onder de oude naam doorgegaan. Pas vanaf 1955 heeft Derk Broos het bureau architectenbureau D. Broos genoemd. Het architectenbureau was geworteld in de vooroorlogse bouwtraditie en heeft na de oorlog geen aansluiting gemaakt bij de moderne bouwbeweging. Broos sr. hield zich na de bouwgolf van de Wederopbouw met name bezig met provinciale woningbouw.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.