kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 07-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

broodoproer

Met het Broodoproer wordt meestal geduid op de opstanden die omstreeks 1845-1847 op verschillende plaatsen in en buiten Nederland plaatsvonden naar aanleiding van de grote voedselschaarste, armoede en honger. Veel van deze opstanden worden ook wel aardappeloproer genoemd. In Groningen waren de ongeregeldheden zo ernstig dat er doden vielen. Daar werd ook wel gesproken van de broodoorlog.

Onlusten in 1847 in de stad Groningen als gevolg van de sterk gestegen graanprijzen. Korenpakhuizen, bakkerijen en grutterswinkels werden door een woedende volksmenigte belaagd. Het stadsbestuur trad hard op: op de opstandelingen werd geschoten en er vielen vier doden en dertien gewonden.

De stijging van de graanprijzen was het gevolg van de misoogsten van 1843 (hagel), 1845 (droogte) en de aardappelziekte van 1845 en de daarop volgende jaren. Het waren echter de (land)arbeiders die het meest te lijden hadden. Velen waren werkloos, de lonen waren laag, de behuizing was slecht en ziektes als cholera eisten hun tol.

Het ontslag van een aantal bouwvakkers in de stad Groningen was de directe aanleiding voor de opstand. Op 28 juni 1847 verzamelden zich in de loop van de dag steeds meer mensen bij het Groningse stadhuis en werden verschillende ruiten ingegooid. De stadsbestuurders ervoeren dit als zo bedreigend dat ze de hulp van militairen vroegen. Uiteindelijk openden dezen het vuur op de woedende menigte. Daarbij vielen 4 doden en 13 gewonden. De onrust verdween daardoor bepaald niet en korenpakhuizen, bakkerijen, grutterswinkel, huizen van graanhandelaars en commissonairs, die als medeplichtigen werden gezien voor de crisis, werden geplunderd. Bij deze acties vielen ten minste 6 doden en vele gewonden. De militairen en politie herstelden de orde en er werden 23 personen gearresteerd.

Na de onlusten werd de prijs van een brood door het stadsbestuur verlaagd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.