kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Brongers

Achternaam en patroniem behorend bij de ooit betrekkelijk veel voorkomende mansvoornaam Br(u)onger; families met deze naam behoeven daarom niet met elkaar verwant te zijn. Bronger behoort tot de tweestammmige roepnamen en is te splitsen in: bron van brunja = borstharnas, pantser en ger = speer.

Vanaf midden 16de eeuw komen personen met de roep- of toenaam Br(u)onger(s) in de provincie Groningen en Oost-Friesland voor. Leden van deze groep zijn werkzaam geweest in de meest uiteenlopende beroepen. Eind 19de eeuw is de groep door de toegenomen (economische) mobiliteit meer verspreid geraakt. De rivieren in Midden-Nederland vormen echter duidelijk de zuidgrens.

Reinder Jan Brongers (Groningen 1857 - 's-Gravenhage 1916), margarinefabrikant (met Hendriks en Bos) in Groningen; gehuwd met Jeltje Struvé (Groningen 1866 - Velp 1944).

Hendrik Edzens Hagenouw Brongers

Hendrik Edzens Hagenouw Brongers (Garrelsweer, 20 mei 1781 - Leens, 30 juli 1840) was een Gronings notaris en politicus.
Hendrik Edzens Brongers werd geboren als een zoon van predikant Jullenius Brongers en Henriëtte Clara Hagenouw. Zijn zus, Lubbina Brongers, trouwde met de latere gedeputeerde van Drenthe, Hugo Christiaan Carsten. Bij vonnis van de rechtbank van Appingedam werd de naam van zijn moeder, Hagenouw, aan zijn achternaam toegevoegd: Hagenouw Brongers. Hij trouwde in 1808 met Petronella Knijpinga, met wie hij twee dochters en een zoon kreeg.
Hagenouw Brongers studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Groningen, waar hij in 1803 promoveerde op dissertatie. Hij werd notaris en gekwalificeerd zegelaar in Leens. Hij had acht jaar lang (1831-1839) zitting in de Groningse Provinciale Staten. In oktober 1839 werd hij in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Hij was samen met R.Tj. Mees een van de aanvoerders van een beweging in groningen die meer invloed op het financiële regeringsbeleid verlangde. In de Tweede Kamer behoorde hij dan ook tot de financiële oppositie en de gematigd liberalen. In juli 1840 werd hij herkozen, maar hij overleed later die maand, nog voor hij opnieuw benoemd kon worden.

Georg Alfred Brongers (Haarlem 1917), publicist in Middelstum; conservator van het Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum in Groningen en Museum Het Hoogeland in Warffum; gehuwd met Mensina Anje Huizinga (Huizinge 1915).

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Edzens_Hagenouw_Brongers

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.