kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Broerenklooster

Klooster (Domus Sancti Pauli) van de fransiscanen in Groningen. Gelegen aan het Rechte Jat OZ tussen Broerenkerkplein en de (latere) Zwanestraat. Stichtingsdatum en stichter zijn onbekend. In 1253 werd het klooster voor het eerst genoemd door Emo in de strijd tussen de stad Groningen en de Ommelanden; het werd toen gebruikt
als militair steunpunt.

Het grondbezit was zeer beperkt; het was daarom niet mogelijk het klooster in goede staat te houden. In 1506
ging het klooster, na mislukte pogingen in 1452 (1455?), waarbij Brugman een rol speelde, en in 1469, over naar de Congregatio Hollandiae.

In 1566 werd de Broerenkerk door het stadsbestuur toegewezen aan de hervormden, maar in 1568 weer ingericht voor de katholieke eredienst. Vervolgens kwam zij in 1579 weer in hervormde handen, maar werd na 1580 weer katholiek; in 1594 kwam zij ten slotte weer, voor de derde keer en nu voor langere tijd, in hervormde handen.
Bij de oprichting van de Academie (1614) werd ze de academiekerk, het schip was vanaf dat jaar in gebruik als Franse kerk. Ook de Latijnse school was (vanaf 1594) in het complex gehuisvest, evenals vanaf 1615 de universiteitsbibliotheek. De kerk kwam in 1821 weer in katholieke handen, maar werd in 1894 gesloopt.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.