kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Briltil

Gronings: Bril, ook wel De Bril genaamd, is een buurt ten westen van Zuidhorn, waar de gelijknamige brug over het Hoendiep ligt. Naast de brug (noordzijde) loopt het Brildiep of Niekerkerdiep (oude Kolonelsdiep) naar Niekerk en de Schipsloot naar Zuidhorn. Briltil telde 490 inwoners op 1 januari 2020.

Briltil is tevens een kruispunt van secundaire wegen (Zuidhorn-Niekerk, resp. Enumatil-Gaarkeuken). In Briltil staat het café Het Witte Huis (monument). Verder: camping, jachthaven, vaarroutes en kanoverhuur.

Ten westen van het dorpje ligt tussen het Van Starkenborghkanaal, de Katerhals, het Niekerkerdiep en het Hoendiepje de polder De Bril (bril betekent drassig land), die samen met de brug (= til) zorgde voor het toponiem.

Oudtijds Den Bril.

Het dorp bestaat sinds ca. 2004 uit een nieuwbouwwijk aan de oostzijde van het Hoendiep en een klein aantal historische gebouwen en een jachthaven aan de westzijde. Pal tegen Briltil ligt het dorp Zuidhorn.

De witte draaibrug over het Hoendiep wordt over het algemeen de Briltil genoemd, maar heet in werkelijkheid Brildraai. De werkelijke Briltil is een oudere vaste brug er pal naast. Deze brug ligt over de Schipsloot, die uitmondt in het Hoendiep.

Het oude veerhuis bij de Brildraai is in gebruik als restaurant annex dorpshuis.

Geschiedenis Briltil

Het dorp ontstond iets voor 1600. Briltil wordt sinds 1575 doorsneden door het Kolonelsdiep en sinds de jaren 1650 door het Hoendiep, dat tot de jaren dertig van de 20e eeuw de hoofdvaarroute van de stad Groningen naar Friesland was. Langs het diep werd een trekweg aangelegd, die later met puin werd verhard. Hieraan ontstond bedrijvigheid. In de 19e eeuw waren er een aantal pel- en oliemolens, de scheepswerf Barkmeyer en in 1891 werd een melkfabriek gebouwd (van 1914 tot 1970 eigendom van het Friese Lijempf, in 1984 gesloten). Het dorp stond ooit bekend als de 'Zaanstreek van het Noorden'.

Met het graven van het nieuwe Van Starkenborghkanaal was het Hoendiep niet meer van belang en nam ook de bedrijvigheid in het dorp af. De beroepsvaart maakte plaats voor de pleziervaart, waarvoor een jachthaven bij Briltil ligt.

Het dorp Zuidhorn groeide als forensenplaats sterk tijdens de tweede helft van de 20e eeuw en kwam daarop in de jaren 1990 door de bouw van de wijk Hoendiep tegen Briltil aan te liggen, waardoor er geen scheiding meer is tussen de dorpen Briltil en Zuidhorn. Later werd ook de wijk Parkplan-west gebouwd ten noorden van Briltil waardoor het dorp nu aan drie zijden is ingeklemd door Zuidhorn. De melkfabriek werd in 2002 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw (de directeurswoning bleef wel gespaard). Het aantal inwoners van Briltil verdubbelde hierdoor bijna tussen 2002 en 2011. Hiermee leek Zuidhorn Briltil op te gaan slokken als wijk en door bewoners uit de plaats werd daarop met succes gedemonstreerd voor het behoud van plaats en plaatsnaambordjes. In 2002 vierde Briltil ook het 400-jarig bestaan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.