kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 01-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bremen

Breemen (soms ook als Bremen geschreven) is een buurt in de gemeente Westerkwartier ten zuidwesten van Zevenhuizen aan de Bremerweg richting De Haspel; een van de boerderijen heet Breemen. Oorspronkelijk Breemhaar = met brem begroeide hoge grond. Gron: Breem; later verbasterd via Breemen tot Bremen (analoog aan de Duitse stad).

Een klein deel van Bremen valt onder De Wilp, dat ten noordwesten van de buurtschap is gelegen.

De naam is geen verwijzing naar de Duitse stad Bremen, maar naar de brem die hier in het verleden veel voorkwam op de hoge grond. Deze gronden werden ook wel 'breemhaar' (haar = zandige heuvelrug) genoemd. De uitspraak van brem is in het Gronings nagenoeg gelijk is aan die van Bremen, nl. breem.

Dat er veel brem groeide in deze streek, kwam omdat het lange tijd een woest en onontgonnen veengebied was, dat alleen geschikt was voor begrazing door schapen.

De Bremerweg van de buurtschap gaat op de grens met de provincie Friesland over in de Bremerwei dat onder Siegerswoude direct valt en dus niet onderdeel is van de buurtschap Breemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.