kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 30-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

braaklegging

De landbouwoverschotten (vooral granen) liepen in de jaren '80 dusdanig op dat op Europees niveau besloten werd tot het uit productie nemen van akkerbouwgronden (Blauwe Stad). Veel akkerbouwers moesten verplicht een bepaald percentage van hun grond braakleggen. Ze kregen daarvoor een vergoeding die overeenkomt met de
gemiddelde opbrengst van het uit productie genomen gewas.

Het braakleggen van landbouwgronden had als neveneffect het verruigen van die gronden, met als gevolg meer biodiversiteit. Zo werd in die delen van Groningen de grauwe kiekendief weer meer gesignaleerd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.