kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 13-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Boterdiep

Het Boterdiep (Gronings: Botterdaip) is een 25 km lang kanaal vanaf het Van Starkenborghkanaal bij Noorderhoogebrug in Groningen langs Zuidwolde en Bedum naar Onderdendam, waar het zich splitst in drie takken. Naar Zoutkamp loopt het Winsumerdiep, dat bij Schaphalsterzijl op het Reitdiep uitkomt; naar Warffum gaat het Warffumermaar. Het eigenlijke Boterdiep loopt verder via Middelstum en Kantens naar Uithuizen.

Waarschijnlijk zo genoemd omdat via het kanaal melkproducten en vette waren uit de Ommelanden werden aangevoerd.

Het Boterdiep werd in de 17de eeuw grotendeels langs bestaande wateren gegraven. In 1625 verbond het (als Cleisloot) Bedum met de stad, pas in de jaren na 1660 was men tot Kantens en omgeving gevorderd.
Boven Kantens loopt in oostelijke richting aan de noordkant van het Boterdiep de Trekweg via Doodstil naar Uithuizen. De vaarweg is geschikt voor schepen tot 180 ton.

Voor de aanleg van het Van Starkenborghkanaal eindigde het diep in de Turfsingel in de stad Groningen. Het eerste gedeelte daarvan is rond 1912 gedempt en het grootste gedeelte na de Tweede Wereldoorlog Een gedeelte daarvan draagt nog de naam van het kanaal.

In het Boterdiep staat halverwege Fraamklap en Onderdendam het gemaal Den Deel. Dit gemaal is gebouwd om de gevolgen van de relatieve waterstijging als gevolg van de bodemdaling door de winning van aardgas te compenseren.

Langs het kanaal liggen: Uithuizen, Doodstil, Kantens, Middelstum, Fraamklap, Onderdendam, Bedum, Zuidwolde en Noorderhoogebrug.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.