kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Borgsweer

Borgsweer (Gronings: Börgsweer) is een klein wierdedorp in de gemeente Delfzijl, even ten westen van Termunterzijl, aan de rand van het industrieterrein bij Delfzijl. Het dorpje telt 120 inwoners (2020).

Andere schrijfwijzen: Borghweer, Borghsweer en Borgweer, afgeleid van de mansnaam Borg(e) of van borg en weer (= wierde of dijk). Oudere, middeleeuwse, schrijfwijzen zijn: Borgisweer en Borchweer.

Op de rechthoekige wierde staat de eenvoudige kerk van Borgsweer uit 1881. Blijkens een gedenksteen uit 1635 heeft er eerder een oudere kerk gestaan, die was gewijd aan Nicolaas van Myra. De vrijstaande kerktoren is in de achttiende eeuw gesloopt.

Borgsweer had - zo blijkt uit een verklaring uit 1487 - tot het begin van de vijftiende eeuw een borg en vormde tot ver in de zestiende eeuw een zelfstandige rechtstoel.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.