kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 16-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Borgesius

Ook Borgees. Predikanten- en professorenfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Harburg, Nedersaksen.

Joachimus Borgesius (1585-na 1663) was predikant te Westerwijtwerd (1617), later rector van de Latijnse school te Groningen.

De zoon Johannes Borgesius (1618-1652) werd hoogleraar in de wiskunde te Groningen (1645); zijn broer Joachim (II) Borgesius (1625-1666) hoogleraar wiskunde (1653), later in de letteren (1660).

Hendrik Goeman Borgesius (1847-1917), geboren in Schildwolde, maakte carrière in 's Gravenhage. Hij was gepromoveerd als jurist en links-liberaal. Borgesius was hoofdredacteur van Het Vaderland, later lid (1877), ten slotte voorzitter van de Tweede Kamer (1913-1917). Als minister van Binnenlandse Zaken (1897-1901) bracht hij enkele sociale wetten tot stand.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.