kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bond van Orde door Hervorming

De Bond van Orde tot Hervorming was een in 1893 in Groningen opgerichte anti-socialistische organisatie met als doel armoedebestrijding in de periode 1893-1899. De bond wilde door geleidelijke hervormingen verbeteringen bereiken. Oprichter van de Bond van Orde was de Finsterwolder notaris en oud-burgemeester van Vlagtwedde Arnold Hendrik Koning. Aanleiding tot oprichting waren de onlusten in het Oldambt in 1893. De bond wilde de werkloosheid tegengaan, het gemeenschapsgevoel versterken en rechtmatige grieven wegnemen.

De Bond van Orde tot Hervorming werd in 1893 opgericht. Koning was geschrokken van de activiteiten van de socialisten in Oost-Groningen, waarbij het tot ongeregeldheden kwam in zijn woonplaats Finsterwolde. Net als de in Utrecht opgerichte Oranjebond van Orde streefde de Bond van Orde tot Hervorming naar verbetering van de woon- een leefomstandigheden van de onderklasse teneinde het socialisme een halt toe te roepen. De Bond van Orde tot Hervorming zocht aansluiting bij de tien jaar eerder opgerichte Partij van Orde, maar verzelfstandigde weer in 1899. In 1900 kreeg de vereniging koninklijke goedkeuring. De bond zette werkgelegenheidsprojecten op en gaf ondersteuning aan armen. Het orgaan van de bond was getiteld "Ordelijke hervorming". De bond telde op haar hoogtepunt 1100 leden.

Na 1894 hoort men weinig meer van de Bond - hoewel hij pas in 1899 officieel werd opgeheven - maar enkele van zijn initiatieven bleven bestaan. Het project 'Eigen Haard' richtte zich op heideontginning om werklozen aan een bestaan als keuterboer te helpen. In 1916 ging de Vereniging Eigen Haard ter ziele door een combinatie van factoren, waaronder ongelukkige grondaankopen, malversaties en tegenwerking van enkele aspirant-keuterboeren.

De afdeling Groningen van de Bond van Orde door Hervorming ging na 1899 zelfstandig verder. Hij hield zich tot in de jaren '30 bezig met bedelingsactiviteiten en tot na WO II verhuurde de bond moestuintjes aan minvermogende stadjers. Aan het begin van de jaren '80 bestond de organisatie nog steeds als Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Genaamd Bond van Orde. De stichting bezit onder andere volkstuinen in de Piccardthof.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.