Stichting Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bolderij

De Bolderij is een 283 ha groot voormalig waterschap in de provincie Groningen ten westen van Nieuw-Scheemda, aan de overzijde van het Buiten Nieuwediep.
De noordgrens lag bij het Hondshalstermaar, de oostgrens lag benoorden het Kleinemaar 400 m westelijk van de Zwaagweg en bezuiden hiervan 600 m oostelijk van deze weg, de zuidgrens lag langs het Buiten Nieuwediep en de westgrens werd gevormd door de weg de Hamrik en de Hardeweg.
3,5 Km ten noordoosten van het dorp Noordbroek stonden aan het Grote Maar de windmolen en het gemaal bij elkaar in de knik van de Hardeweg en sloegen uit op het Grootemaar. De achtkante bovenkruier werd gebouwd in 1863
en gesloopt in 1950. Het was een grondzeiler met buitenkruier. Er werden twee schroeven aangedreven.
De roeden hadden een lengte van 19 m (20,50 m). Sinds 1907 kreeg de molen als hulpkracht een stoomgemaal van 22 pk. In 1933 werd de molen voorzien van stroomlijnwieken met automatische zwichting (zelfzwichting) en remming systeem Dekker. Molenaar was H. Oostland.

In 1947 werd in de molen een Brons dieselmotor van 25 pk geplaatst, waardoor de molen buiten gebruik kwam.
Op 13 februari 1950 werd voor de molen een sloopvergunning verleend. De daadwerkelijke sloop van de molen volgde in de zomer van 1950.

De twee roeden en div. onderdelen die vrij kwamen bij de afbraak gingen naar molen de Jantina Helling te Aalden.
Waterstaatkundig gezien ligt het gebied sinds 1995 binnen dat van het waterschap Hunze en Aa's.

Naam
De Bulderie wordt voor het eerst genoemd in 1644; in 1760 is sprake van een Bolderielaan. De naam betekent vermoedelijk 'het maken van lawaai', Dat lawaai was afkomstig van de erlangs rijdende veelal houten karren. Een slechte weg dus.


Pageviews vandaag: 7.