kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bokum

Buurtschap, bestaande uit de boerderijen Oud-Bokum (1718) en Nieuw-Bocum (1817) in de gemeente Het Hogeland, net ten noorden van Kloosterburen. Gelegen tegen de zuiddijk van de Bokumer Ikemapolder, 82 ha groot, aangelegd in de periode 1809-1815, en grenzend aan de Waddenzee. Een eerdere boerderij lag noordelijker en werd in 1717 bij de kerstvloed verwoest. Ter plaatse werd de zeedijk teruggelegd en Bokum ten zuiden daarvan herbouwd (1718). Verder oostwaarts ligt de boerderij Ikemaheerd. De polder wordt ook wel kortheidshalve Bokumerpolder genoemd.

Bokum bestaat uit twee boerderijen: Oud Bokum (oostzijde) en Nieuw Bocum (westzijde). Ten zuiden daarvan staan nog twee woningen.

In het verleden heeft bij Bokum een steenhuis gestaan. Het geslacht dat daar woonde wordt voor het eerst genoemd in 1462 als Bokema. Wanneer dat steenhuis is verdwenen is onbekend, de laatste vermelding dateert van 1615. Ter plaatse is nadien een boerderij gebouwd, welke echter verdwenen is bij de watersnoodramp van kerst 1717. Na de ramp werd de dijk iets verder naar het zuiden gelegd, en werd de boerderij Bocum ten zuiden van de dijk herbouwd. De plek van het oude steenhuis is nog duidelijk herkenbaar als een verhoging in een perceel ten noorden van de dijk.

Boerderij Bocum werd in 1819 gesplitst in de (bestaande) boerderij Oud Bokum en de (nieuwe) boerderij Nieuw Bocum. De gebouwen van Oud-Bokum stonden aanvankelijk in oost-westrichting. Bij een herbouw in 1858 werden de schuren herplaatst in noord-zuidrichting en ontstond de huidige oldambtster boerderij. Een sluitsteen in de korfboog van de oostelijke schuurdeur met de tekst "K.E. I.M. 1785" herinnert nog aan de oude boerderij. In 1875 werden schuur en bijschuur van Oud-Bokum verlengd. In 1935 werd een nieuwe bijschuur gebouwd met kenmerken van de Amsterdamse School en in 1986 is de oude bijschuur afgebroken. Op de grote deur van de hoofdschuur staat een afbeelding van de landbouwgodin Ceres. Boerderij en bijschuur hebben de status van rijksmonument. De schuren van boerderij Nieuw Bocum zijn nog van het bouwjaar 1819, maar zijn in 1883 vergroot en verlengd. Het woonhuis dateert van 1868. Ten westen van de oprit stonden vroeger twee dienstwoningen.

Ten zuiden van de Dijksterweg staat boerderij Ikemaheerd. Deze behoorde tot de reductie van 1594 aan het Oldenklooster (Kloosterburen). In 1717 verdronken alle bewoners bij de Kerstvloed en vervolgens werd de boerderij ten zuiden van de nieuwe dijk herbouwd op een perceel grasland. In 1865 werd de boerderij afgebroken en 1887 iets oostelijker aan de andere zijde van de Damsterweg weer herbouwd.

Het land van de drie boerderijen ligt voor een groot deel in de Bokumer-Ikemapolder en de Negenboerenpolder. De eerste polder is een samentrekking van de Bocumerpolder (aangelegd in 1809) en Ikemapolder (aangelegd in 1815).

Bronnen:
- www.deverhalenvangroningen.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.