kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Boingus

Boingus (? - 1433) was abt van de cisterciënzerabdij Termunten (1407-1415 en 1419-1433) en van Ihlow bij Aurich (Schola Dei, 1416-1418). Hij bezocht regelmatig de Generale Kapittels van de cisterciënzers en trad op als hervormer van de misstanden binnen deze orde, eerst binnen de Friese groep (1409/1410) onder andere in Assen, later binnen het aartsbisdom Keulen (1422).

Hij ageerde tegen een te nauwe band tussen (mannen)abdij en (vrouwen)priorij en tegen een te grote toevloed en invloed van conversen. Ook was hij betrokken bij de colligatio van Sibculo (1412). Boingus werd door het kapittel generaal van de cisterciënzerorde tot visitatorgeneraal van Duitsland benoemd. Bezocht in 1430 het Concilie van Bazel.

Onder leiding van van abt Boingus van het klooster te Termunten kwam in het begin van de vijftiende eeuw in Friesland een hervormingsbeweging op gang. Boingus wilde de rol van de conversen in de kloosters beperken. Vanuit de orde werd aan dit streven steun gegeven. Boingus werd ook algemeen visitator (inspecteur), waardoor hij tevens de abdij te Assen kon visiteren. Hij was ook nauw betrokken bij de stichting van de colligatio (samenwerkingsverband) van Sibculo. Het nog maar pas gestichte klooster van Sibculo stond sterk onder invloed van de Moderne Devotie, een vroomheidsbeweging die was gesticht door Geert Groote (1340-1384). In 1416 verkocht de abdis van Assen aan dit klooster enkele stukken grond die de abdij sinds het midden van de dertiende eeuw in die buurt bezat. Uit deze verkoop kan geconcludeerd worden dat de Asser nonnen sympathie hadden voor de confraters in Sibculo. We kunnen echter niet vaststellen of de abdij lid geworden is van de colligatio, zoals we dat wel kunnen voor de abdij te Essen. De hervorming die Boingus wilde doorvoeren, had niet ieders sympathie. In Assen was de convers Rudolf, een timmerman, er duidelijk tegen. Boingusliep Rudolf tegen het lijf tijdens een visitatiebezoek aan Assen. De convers uitte daarop, 'onder inblazingen van de duivel' zijn ontevredenheid over Boingus' optreden en molesteerde hem vervolgens. Het voorval kwam aan de orde op het Generaal-Kapittel en Rudolf werd geëxcommuniceerd.”

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.