kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Boerakker

Dorp ten noordoosten van het dorp Marum. Tot 1990 lag dit streekdorp deels in de gemeente Leek; de oostkant van de Boerakkerweg was toen de grens. In de 19de eeuw was Boerakker slechts een gehuchtje met enkele woningen; in de periode 1900-1910 breidde het flink uit. Het dorp telt ongeveer 820 inwoners.
De gereformeerde kerk dateert van 1930.


Grotere kaart weergeven

Boerakker is ontstaan in een veengebied dat gelegen is tussen de hoge zandruggen van Langewold in het noorden en Vredewold in het zuiden van het Westerkwartier. De zandweg "Boerenakkers" of "Buurackers" stamt mogelijk al uit de late middeleeuwen. De naam "Buiracker" komt voor op een zogeheten verzegeling uit 1686, waarin Lubbe Iwema een boerderij in Niebert verkoopt aan Jan en Johannes Engberts. De eerste aantoonbare bebouwing is aangegeven op een militaire topografische kaart van begin 19e eeuw. Op de de gemeente Marum en Leek uit 1829 staan de Gereformeerde kerk en twee woningen vermeld. In 1867 stonden er tien woningen.

Tussen 1900 en 1910 ontstond er een daadwerkelijk dorp, met zo'n vijftien huizen. In de decennia daarna groeide het uit tot het huidige dorp. In de jaren 70-80 van de 20e eeuw werd het dorp uitgebreid met nieuwbouw aan de westzijde van het dorp, aan de Olde Ee. In 2006 vond uitbreiding plaats in zuidelijke richting langs de Hoofdweg.

Lange tijd was Boerakker geen 'gewoon' dorp. Het lag tot de gemeentelijke herindeling in 1990 in twee gemeenten, namelijk de gemeente Marum en Leek. De Hoofdweg vormde de grens. Na de herindeling kwam het dorp in zijn geheel bij Marum. Opvallend was dat beide gemeenten een verschillende status aan het dorp gaven. De gemeente Leek beschouwde Boerakker als een deel van Tolbert, terwijl Marum het dorp Boerakker een dorpsstatus gaf. Het buitengebied van Boerakker aan oost- en noordzijde van De Jammer behoorde tot de gemeente Leek als 'Boerakker gemeente Leek'. Na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 behoort dit alles tot de gemeente Westerkwartier.

Boerakker ligt aan het Dwarsdiep en aan het begin van de Matsloot. Door de bewoners van Boerakker worden beide wateren aangeduid met "Old Diep" of "Oale Diep".

Kerken en dorpshuis
De eerste gereformeerde kerk van Boerakker werd in 1911 aan de Hoofdweg gebouwd. In 1929 werd naast de bestaande kerk een grotere kerk gebouwd, de huidige kerk. De oude kerk doet sindsdien dienst als verenigingsgebouw. In de (nieuwe) kerk staat een orgel uit 1991 van Albert Hendrik de een Fries orgel uit 1808 van Albert van Gruisen in de kerk, dat sinds 2006 in de hervormde kerk van dorpshuis Taveno, dat eveneens aan de Hoofdweg staat, werd vanaf 1990 gehuurd en in 2005 gekocht door de vrijgemaakte kerk. Het dorpshuis heet sindsdien sport- en ontmoetingscentrum 'Oomkegast' en staat nu aan de weg De Olde Ee.

Scholen
Het dorp telde tot 2012 twee basisscholen. In 2012 zijn de scholen samengegaan in een samenwerkingsschool, genaamd De Klimboom, onder bestuur van Penta Primair.

Andere gebouwen
Tegenover de gereformeerde kerk staat de pastorie uit 1923, een van de weinige markante woningen in het dorp. Een andere opvallende woning is het voormalige "Café de Zon" met doorrit.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.